Yûnus Emre Divanı Şerhi ; Kulihvani


  YÛNUS EMRE DİVANI ŞERHİ

  Aziz kardeşlerim,
  İlk Okul yıllarımda aklımda kalan güzellik, köyümüz şivesi ile YONUS EMRE ilahileri idi.
  Tüm tahsil hayatımda da hep Âşığı oldum.
  Dağdaki Ardıç Ağacı, gökteki Kuş, esen Yel, yağan yağmur gibi saff, temiz, içten ve gerçek deyişlerine hayran oldum…
  Tanıdıkça sevdim, sevdikçe tanıdım Yûnus Emre’mizi.
  Nerede bir yeni baskı Divanını bulsam alırdım.

  1 mayıs 1970 günü Küllükte bir kahvede tanıştırıldığım Rahmetli
  Abdülbaki Gölpınarlı Hocamızın Eserini okudukça: “İçimde bir coşkun YÛNUS var derdim!.”
  Yaşadığı günün DİLiyle inleyen Koca Yûnus BaBa’mızın eseri zaman içinde orjinalliğini kaybettiği kelimelerin değiştirilip sözüm ona kafiye-ölçü vs. verildiği çok olmuştur.
  Buna ise İÇim hep yandığı için ORJİNAL YÛNUS EMRE DİVANI’nı ŞERHİ düşündüm yıllarca..
  Bâdeli âşık oluşumun ve kendisini candan sevişimin bir neş’esi olsun isterdim.

  Âcizâne gönlümden gelenle ŞİİRlerine:
  Açıklama, Kelime, Âyet, Hadis ve gerekli sözleri eklesem derdim..
  İsterdim ki gençlerimiz bu ULU Çınarımızı doya doya tanısınlar ve gölgesinde serinlesinler…

  Bir türlü başlayıp yürütemez iken bu gün ne güzel HİKMET-tir ki İçimdeki Yûnus BaBa DİLLendi…

  Bir güzel gönül girişinden sonra arz ederiz YÛNUS EMRE (ks) mizi siz cANalarımıza İnşaallah...

  MuHaMMeDî muHABBEtle…

  KUL İHVÂNÎ
  (Latif YILDIZ)

  25.01.2010
  Gülbaşı..


  Y
  Yû
  YûN
  YûN-US-um!..  HaYY!. HaYY!.
  Yâ HaYY!..
  “YûNuS!” Deyu!..
  “YûNuSDeyu!..


  Bir “BEN” Var Ben-den İçeru
  BiZ “BİLE” Ten-den İçeru
  GüL-den GüL-şenden İçeru
  ESeR “YûNuS! YûNuS!” Deyu!..  ParvÂNa Bül-BÜL-e: “ALLAH!”
  Hayy DivÂNa GÜL-e: “ALLAH!”
  GÖNÜLden GÖNÜL-e: “ALLAH!”
  ESeR “YûNuS! YûNuS!” Deyu!..  İnsÂNoğlu Kısım Kısım
  Kimi Hısım Kimi Hasım
  Gel-ir Bir Gün Molla Kasım
  KESeR “YûNuS! YûNuS!” Deyu!..  İLiM, İLiM BİL-mektir Hayy!
  BİL-mek, SÎNen SİL-mektir Hayy!
  DiL-in Dörd-e DİL-mektir Hayy!
  KESeR “YûNuS! YûNuS!” Deyu!..  Şakka’l-KaMeR!.. ŞâHiD ŞAKK-ı
  Şakır: “Ve kîle men RAKK!”-ı
  GüL DaLı-na: “Ene’l-HAKK!”-ı
  ASar “YûNuS! YûNuS!” Deyu!..  “KûN feYeKÛn!” KaST-ına Huu!
  NeSiMî-nin PoST-una Huu!
  DâR-AĞ-Acı DoST-una Huu!
  AS-AR “YûNuS! YûNuS!” Deyu!..  BİL-EN-ler AŞK-ın dAĞ-ını
  BUL-AN-lar TaPTuK çAĞ-ını
  DoST DER-gÂHa AYY-AĞ-ını
  BASar “YûNuS! YûNuS!” Deyu!..  EHL-i BeYT-in ER ÜRÜN-ü
  EBDâL-ın AHRâR HÜRÜ-nu
  NüBBüVVeT-in MüHÜRÜ-nü
  BASar “YûNuS! YûNuS!” Deyu!..
  Yer-i GöĞ-ü TaRa-ma DoST!
  SeN-DEKİ-ni ARa-ma DoST!
  AT-EŞ BAS-ma YÂR-ama DoST!
  “Huu!” saR: “YûNuS! YûNuS!” Deyu!..  İkİ KaPı-sız Bu HAN-a
  GEL-diğin AŞK-a BaHaNa
  Be-Be De-De, SÖZ-üm SaNa!
  “SuS!-Ar: “YûNuS! YûNuS!” Deyu!..  YüRü-ek YûNuS! Efil Efil!.
  SEV-ene, SEV-diği Kefil
  KuL ihvÂNî SıRR-ı Sefil
  SuS-aR: “YûNuS! YûNuS!” Deyu!..


  25.04.10 15:45
  gülbaşında..


  US: Akıl. İnsanlara özgü, onların tümel ve zorunlu olan ilkelere hiç bir güç harcamadan uymalarını sağlayan bilme, düşünme ve önlem alma yetisi.
  ParvÂNa: Geceleri ışık çevresinde dönen küçük kelebek, Bir kimsenin yanından hiç ayrılmayan.
  DivÂNa: Bir şeye çok düşkün olan. deli divane olmak: çok sevmek..
  Hısım: Evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler. Akraba
  Hasım: Düşman, yağı.
  SÎNe: Sadr, gögüs. Nefsin Makamı.
  DiL-in Dörd-e DİL-mek: “-İlâhe-İllâ-ALLAH” Resulî SEViyesi-TEKliğinden-Tevhidinden öncesinde;
  “Lâ-İlâhe” İnkâr İkİliğini,
  “İllâ-ALLAH” İkrâra İkİliğini Bilerek,
  “-İlâhe-İllâ-ALLAH” Resulî SEViyesi-TEKliğini-Tevhidini BULmak..
  DâR-AĞ-Acı: idam sehpası, Çharmıh..
  DER-gÂH: (Der-geh) f. Cenab-ı Hakk'a ibadet edilen yer. Büyük bir huzura girilecek kapı. Kapı. Padişahların kapısı. Şeyhlerin tekkesi.
  Bu makalenin devamı ve orjinalı forumdadır Yûnus Emre Divanı Şerhi ; Kulihvani started by kulihvani Check out original post: Click here

  Google Arama

  %u00D6zel Arama

  Kardeş Sitelerimiz

  Uzerine Tikla

  Muhammedinur Eng

  Uzerine Tikla

  Namaz Vakitleri