BİRi BİZe ''SEV!'' diyor!
  BİRi BİZe ''SEV!'' diyor!

  ''SEV''ELim diye İZliyor!


  Kısaca anlatmam gerekirse taşrada yaşayan mütevazi bir ev hanımıyım yaşımda ilerledi… DUYduğumuzun SESinden UYmaya! Nasıl GAYRET edecektim.

  İLKBAHAR-YAZ-SONBAHAR dan KIŞa gelmiştim tabiî ki…

  Yaşadığım çevrede ki hanımların ilgilendiği malum konulardı…. Oyun ve eğlence bahçesindeydi çoğu…çokkkk sıkılmıştım..


  BİZden istenen asla ve asla bu olamazdı!

  ---''Ümmü Seleme (r.a.): “Bir gece Hz. Peygamber (s.a.v) uykusundan uyandı ve:''Sübhânellah! Bu gece ne fitneler indirildi, ne hazineler açıldı. Hane sahiplerini uyandırın. Dünyadayken giyinmiş ama ahirette (amelce)çıplak nice kadınlar var!...''” buyurdu.” demiştir.
  (Hane sahiplerinden maksat, Hz. Peygamber (s.a.v)’in ev halkıdır. Kendisi bu durumu rüyasında görmüş ve ev halkını uyandırarak ahiret azığı olarak amellerini arttırmalarını tenbihlemiştir.)
  (Sahîh-i Buhârî, Kütüb-i Sitte Serisi:1, Hadis No:95)

  وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبٖينَ
  ---'' Ve ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehuma laibîn. : Biz, gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları, eğlenmek için yaratmadık.’’
  (DUHÂN suresi 38. ayet) (Resmi:44/İniş:64/Alfabetik:19)


  Enteresan Araştırmalar ve incelemelerle haber arşivimizi genişletmişiz farkında olmadan.
  Yaşta 40a yaklaşmıştı o sıralar..

  5N 1K?
  Ne-Neden-Niye-Niçin-Nasıl

  KİM di?
  kir sohbetleri okadar çoktu ki!
  PÎR SOHBETine nasıl geçecek ve gerekli azıklar neydi? Nasıl temin edecekti!

  BİZden bunları AKLımızla sorgulamamızı isteyen
  BİLdiğimizdi !
  ama BULmamızı istemekteydi!
  İMTİHAN SORUSUda buydu!
  NASIL BULacaktık! Peki.
  BULmamızı istediği KİMdi?


  AKLımıza CAN CERRyÂNı ‘’B’’ağlanmalıydı.
  Ama NASIL?
  NAKİL neydi?
  ''NURULLAH’’ın yansıması olan ''NUR-u MİM'' miydi?

  a fe la “ta’kılûn” AKIL Âyetleride o kadar çoktu ki!
  ALLAHU Zü’l CELÂL SÖZünü RESULULLAHın SESinden buyuruyordu…

  وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ
  ---'' Ve mâ'l-hayâtu'd-dunyâ illâ la'ibun ve lehv(lehvun), ve led dâru'l-âhiretu hayrun lillezîne yettekûn(yettekûne), e fe lâ ta’kılûn(ta’kılûne) : Dünyâ hayâtı yalnızca bir oyun ve bir oyalanmadan başkası değildir. Korkup sakınmakta olanlar için âhiret yurdu gerçekten daha hayırlıdır. Yine de akıl erdirmeyecek misiniz?”
  (En'âm 6/32)


  AKIL nasıl ŞUURlanacaktı?


  Elbette Hidâyet ALLAH (celle celâluhu) dan,
  Şefâat (Şifâ) Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'den,
  Himmet Hak Dostlarından...
  Ancak, hakka ve hayra gayret de kişidendi...Kemalat ana formülü bu idi.

  DÖRTlünün ÂNlaşılır ve ÂNlatılır olması için bir DÖRTlü daha lâzım ve lâyık değilmiydi?

  ''İnsan Kemalat gayreti göstermeye Muhtaç- Mecbur-Memur ve Mahkumdur!..'' diyordu Kulihvanî

  Muhtaç- Mecbur-Memur ve Mahkum olan insan bir DÖRTlü YOL arkadaAŞI daha eklenmesi gerekmiyormuydu?
  Onlarda SADAKAT-SAMİMİYET-SABIR ve SELÂMETti..
  ALLAH-RESÛL-Ana-baba-kardeş-akraba-eş-evlat-arkadaş-komşu tabiî ki bizileri yetiştirmeye çalışan HAKK DOSTları

  HAYYat sAHnesindeki olmazsa olmazları..
  Her birinde ayrı ayrı İMTİHANlar .
  SIRR-ATda bunlardan geçmektir der HAKK DOSTları…
  Göstreceğimiz SADAKAT-SAMİMİYET ölçüsünde SABIR ve SELÂMET kavuşmaları…
  Her gelen yeni dörtlüler kendi içinde HALKa HALKa dillenecekti İLİM-EDEB- İRFÂN ve ERKÂNı ile kendi İçinde!

  ---''Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem): “Kim bir ilim öğrenmek için bir yola sülûk ederse (koyulursa) ALLAH (celle celâluhu) onu cennetine giden yollardan birine dahil etmiş demektir. Melekler ilim tâlibinden memnun olarak kanatlarını koyarlar (üzerlerine). Semâvât ve yerde olanlar ve hatta denizdeki balıklar âlim için istiğfâr ederler. Âlimin âbid üzerindeki üstünlüğü dolunaylı gecede kamerin diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Âlimler peygamberlerin vârisleridir. Peygamberler ne dinâr ne dirhem mîrâs bırakırlar, ama ilim mîrâs bırakırlar. Kim de ilim elde ederse bol bir nâsib elde etmiştir.''” buyurmuştur.
  (Ebu Dâvud, İlm 1-3641; Tirmizî, İlm 19-2683) (Kesir bin Kays, Ebû’d Derdâ (radiyallahu anhu)’dan İbn-i Mâce Mukkaddime 223)

  Âdem oğullarına NÂSİP edilmişti AKIL
  KISMET oltasını Suya atıp atmamak TERCİH SEBEBine bırakılmışsa
  Karınca kararınca KÂDERinide yaşıyacaksa insÂN!

  NÂR sofrasından, NÛR yemeği nasıl başaracaktı?
  RIZKına nasıl kavuşacaktı?
  Nasıl FEYZlenecek?
  Nasıl BEREKETlenecekti ''NÛR-u MİM'' de!


  وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمٖينَ
  ---''Ve ma erselnake illa rahmetel lil âlemîn.: (Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.''
  (ENBİYÂ suresi 107. ayet) (Resmi:21/İniş:73/Alfabetik:21)

  RÂHMET BULUTunun sağnaklarını nasıl üzerine çekecekti
  Nasıl HİSSedecekti?
  İLE-BİLE-BİZ ve BİR olabilecekmiydi?

  Çekme-itme-yayma CERR-CEZB-HaYY formülünü üzerinde HİSSedebilecekmiydi?

  SEBEB-SONUÇ ilişkisini NedenSELLik içinde çözebilecekmiydi?

  Kulihvanîmiz;
  *** '' Çiğ süt emmiş NEFS; ancak ve ancak çile ateşiyle Nûr-u Mim ocağında ERENler yüreğinde pişer!..'' diyordu!

  GÖZ; Nasıl "GÖRÜR
  Nasıl "BAKAR" olacak tı?
  BASAR neydi? BASÎRET neydi?

  KULAK nasıl "DUYAR"
  Nasıl … "İŞİTİR" olacaktı?
  DUYmak ve UYmak neydi?
  Neyi DUYacak neye UYacaktı?

  BUZdan AKIL ÂNcak NAKİL ile Eşleşirse
  Resûlullah SALLallahu aleyhi vesellem efendimize UYacaktı
  AKLı NAKLiyle Eşleştirdiğinde MERYEM a.s SIRRına ERip İSAsını doğurabilecekti. Suret elbisesini soyunup SÎRET elbisesini giyip ER elbisesi ile meydÂNda mendilini SALLayabilecekti إِن شَاء اللَّهُ


  ---''Cabir b. Abdullah el-Ensâri(r.a.), şöyle demiştir:”Hz. Peygamber (s.a.v.), vahyin bir süre aralanmasını anlatırken konuşmasında şöyle buyurmuştu: ”Bir defasında ben yürürken birden gökyüzünden bir ses duydum, hemen başımı kaldırdım, bir de ne göreyim, bana Hira’da gelen melek...gök ve yer arasında bir kürsüde oturmaktadır. Ondan ürperip korktum, hemen eve döndüm:”Beni örtün,Beni örtün.” dedim, akabinden Allah: “''Ey bürünüp sarınan! Kalk ve uyar! Rabb’ini de yücelt! Elbiseni temizle! Azaba götüreceklerden uzak dur!''”
  (Müdessir : 1-5) ayetini indirdi, ardından vahiy peş peşe gelip çoğaldı.***
  (Sahîh-i Buhârî, Kütüb-i Sitte Serisi:1, Hadis No:4)


  İÇ kulağıma gelen seste BİRisi SÜREkli BENdeki beni ‘’SEV!’’ diyordu!
  13 + ∞
  ler eklerdim sonrasında hep İÇ sesinden gelen SESe!


  BENdeki BENi çok sevdim.
  Sevdikçe BENdeki BENi
  yANdım yANdım….yANdıkça yANdırıldım..
  cAN dediğin ne dirki?
  Hepsi sana feda olsun…dediğinde
  Hani kol-kola BULu vermiştin kendini..
  Ayrı gayrı olamazdı önlü arkalı olamazdı..
  Ayrısız gayrısız Kolkola saf saf OLmalıydı
  Resûlullah SALLallahu alaeyhi vesellem efendimizin huzurunda gÖZdesi, CANı, ciğeri
  FATİMATÜZ- ZEHRÂ aleyha's- selâm ANAmızın kolunda
  ÇİLE ÇÖLÜnde; ÇİLE ateşi tutuşturulmuştu İşte taaa EZELden…EBEDde de olur إِن شَاء اللَّهُ


  ---''Abdurrahman bin Saffan rivayet ediyor:
  “Babam Safvan Resûlullaha (Medine'ye) hicret etti ve ona biat etti. Resûlullah (sav) elini uzattı, onun elini okşadı.
  Safvan: "Ben seni seviyorum Yâ Resûlallah!" dedi.
  Resûlullah (s.a.v.): "Kişi sevdiğiyle beraberdir"
  buyurdu.
  (İmam Taberâni, Mu’cemu’s-Sağir Tercüme ve Şerhi, (İsmail Mutlu), Mutlu Yayınları: 1/155-156.)

  Toplumda kadınlara yapışan olumsuz hal ve hareketler, ilmi kadınlardan esirgeyen zihniyetler her geçen gün kendi içimde ki fırtınaların esmesini hızlandırdı..
  ALLAH Celle Celâlihu’nun ve Resûlullah SALLallahu aleyhi vesellem efendimizin istediği bu olamazdı..

  ''Bana iki şey sevdirildi!'' buyuruyordu Kâinât GÜNEŞimiz;
  ---''***Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem): "Sizin sürdüğünüz dünya hayatında (iki şey) bana hoş göründü: Kadın ve güzel koku; bununla beraber namaz kılmak gözümün nûrudur." buyurdu.
  (Nesâî, 28/2,36/1; İmâmı Ahmed, Müsned III-128,285)

  *** Arabî Muhiddin (Kaddasallahu sırrıhu): "HAKK (celle celâluhu)'dan hakkını alan esmâ, kadın kapısından çıkar" buyuruyor...

  sadece bir ŞEHVET aracı olamazdı kadın..
  KADIN anneydi ANAydı tecelli tezgahının HAYYYY yakıtıydı…
  ŞEHÂDET AĞACIydı ÂLEMlerin..

  İşte SEVgili kardeşlerim,
  HAYYYY tezgahında işlenmeye binlerce…. KUŞ YOLa koyulur…
  Kimileri YOLdan döner gabirun olur..

  ---'' Fe enceynâhu ve ehlehû illemreetehu kânet minel gâbirîn(gâbirîne). Biz de onu ve ailesini kurtardık, yalnız karısı(nı kurtarmadık) çünkü o, geride kalanlardan oldu.''
  A'RAF:83 (Resmi:7/İniş:39/Alfabetik:9)

  Kimileri YOL OLur YOLd OLur…
  Sümeyyeler fışkır HAYYYY tezgahından Eşhedü en lâ ilâhe illâ Allah ve Eşhedü enne Muhammede'r- Resûlullah!.. sesini dinletirler…YOL arkadlarına!


  KADIN, ''Lâ ilâhe’’ de mi kalacaktı…hep ölümü kalacaktı…
  Ailesine hizmetini bitirdikten sonra boş ve avare şeylerle mi? dolduracaktı kalan zamanını

  Ya ŞEHADETi ne olacaktı..
  ERce YAŞAyamayacakmıydı…EREN yüreğinde!
  tekelinde kalmış uyuşmuş zihniyetlerin içinde ''İLL ALLAH'' diyemiyecekmiydi?…


  كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَاِلَيْنَا تُرْجَعُونَ
  ---''Kullu nefsin zaikatul mevt, ve neblukum biş şerri vel hayri fitneh, ve ileyna turceûn.: Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz.’’
  (ENBİYÂ suresi 35. ayet) (Resmi:21/İniş:73/Alfabetik:21)  İKİ’liğini TEKliyemiyecekmiydi
  TEVHİDde DİRİlemiyecekmiydi?…
  TEVHİDin MÜHRü vurulmayacakmıydı?
  ÖZündeki ÖZünden.. ÖZetliyebilecekmiydi?
  ÖZ SESi DUYup UYamıyacakmıydı?
  RABBısının; BİLmesinin İLMinde- BULmasının EDEBinde -OLmasının İRFÂNında ve YAŞAmasının ERKÂNında istediği ne idi?

  İMKÂN ne!
  İMTÎHAN neydi?

  Rabbü'lâleminin- Râhmetenlilâlemin sırrının;
  Arafının arakesitinde yerini ÂNlayamıyacakmıydı?


  وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
  ---''Ve kezalike nufessilul ayati ve leallehum yarciun. : Hakka dönsünler diye işte âyetleri böylece ayrı ayrı açıklıyoruz.’’
  A'RAF suresi 174. ayet) (Resmi:7/İniş:39/Alfabetik:9)


  HATEMin NEBİyyi>NEBİyyi ÜMMiyyi SIRRına ERce ERENce ERemiyecekmiydi?


  وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمٖينَ
  ---''Ve ma erselnake illa rahmetel lil âlemîn.: (Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.’’
  (ENBİYÂ suresi 107. ayet) (Resmi:21/İniş:73/Alfabetik:21)


  her geçen günde yaşanan bu olumsuzluklar… İçimi titretip içime kapattı.
  Dışarıda kaldığınız, sokakta gezdiğimiz müddetçe temiz kalmamız mümkün olamıyacaktı…

  Bir KADIN ve ANNE olarak yetiştirmekle sorumlu oluğumuz CANlar vardır ve RÂHİM ESMAsının tecellî yeriydi KADIN..

  YARATILIŞ destÂNında!
  İLK ARZa düşen KAN HAVVA ANAmızın hayız KANıydı.
  İLK ŞEHÎD-ŞÂHİD KANıda SÜMEYYE ANAmızın değil miydi?

  her ERKEĞİ kendi KANından bir KADIN besleyip-büyütmekteydi KUTSAL göreviydi KADINın!
  TOHUMu alıp SADAKATla-SAMİMİYETle-SABIR ile SELÂMETe ulaştırmakla uygun görülen TARLA değil miydi?

  ŞEYt-ÂNın, ÂDEMle işi olmaz ondan gelen TOHUMdur tektir. TOHUM KADINa geçtiğinde anda çiftleşir ve çoğalır.
  İMTÎHANda çiftleşmiş AKLın NAKLini BİLip-BUL-up-OLup ve YAŞAmasını sağlamasıdır..
  KADIN-ERKEK elbisesini soyunması..
  ER ELBİSESİni enine giyebilmesi..
  Tekâmülde bu OLmalıydı!


  Kulihvanî Hocamızında ifede ettiği gibi 2’li sistemlerde; ''DIŞ DÜZENini düzenlemeden kontrollü yaşayamayanlar İÇ DENGEsinin sesine kulak veremezler'' der…

  DA’VÂ; ( ilâhe illâ ALLAH )ALLAH Celle Celalihuğun
  DÂVET; (Muhammedûn Resûlullah) RESÛLULLAH SALLallahu aleyhi vesellem Efendimizindir.
  Bizler ise müftü ve müfettiş değiliz.
  Sadece BİZ BİRliğince İLE ve BİLEliğimizi BİLmeye BULmaya OLmaya ve YAŞAmaya çalışan canlarla BİRlikte Olduğumuz için ŞÛKR-ÂNlarımızı SUnarız… إِن شَاء اللَّهُ


  Kulihvanî Hocamızın Muhammedî Teknik Tasavvuf eserlerinden algıladıklarımı Sunmak istediM sadece;

  RESÛLULLAH SALLallahu aleyhi vesellem Efendimizin adına ve hesâbına BİZ-BİR-İZ kardeşliğimize hizmet eden… hiçbir çıkar ve maddî amaç gütmeyen…
  MuHaMMeDîNURun ARAÇ ve AMAÇları bellidir. Kur’an-ı KERÎM ve Hadis-i ŞERÎF ışığında ilahi İLMin eğitim ve öğretiminin HASBÎ HABİBÎ hizmetininde HİZMETçiği ASL vazifesidir. BİZlerde istifade etmekteyiz şükür.

  MuHaMMeDî çİZgisinden asla ve asla ödün vermeyen BİZlerede hâl ve hareketleri ile örnek olan gece-gündüz BİZlerin SEVİYElenmesi için büyük çaba sarf eden yalın ifadesiyle HASBÎ HABİBÎ HİZMETi MuhaMMedî SEBİLdir, MÂAŞALLAH!

  İçmek nsibi olan kardeşlerimize kana kana kısmet olur إِن شَاء اللَّهُ


  اتَّبِعُوا مَن لاَّ يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ
  ---'' Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun, onlar hidayete erdirilmiş kimselerdir.''”
  (Yâ-Sîn 36/26-21)

  Eksikliklerimiz TAMamlatılarak TÜM Yazılan kelimeler, Duâ niyetiyle Yâ Zü'l- Celâli vel- İkram (celle celâlihu)un huzurunda kabul olanlardan olsun...إِن شَاء اللَّهُ

  SEVgili kardeşlerim,
  BİZ-BİRliğimİZce, her ÂNınız HAKK ve HAYRla geçmesi için DUÂcınızım.
  DUÂnızı diler…

  MuhaMMedî SEVgi ve SAYgılarımı SUnarım…

  Bu makalenin devamı ve orjinalı forumdadır BİRi BİZe ''SEV!'' diyor! started by nur-ye Check out original post: Click here

  Google Arama

  %u00D6zel Arama

  Kardeş Sitelerimiz

  Uzerine Tikla

  Muhammedinur Eng

  Uzerine Tikla

  Namaz Vakitleri