MeDeD Ya Rasulullah  http://www.muhammedinur.com/forum/vi...hp?f=40&t=8367

  Yâ Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem!

  Beden-Nefs-Kalb-Ruh ve Sırr Dilimle
  Ezel-Ebed Bitmez Müdded Emelimle
  Her Yarım Nefeste Benle Canımdaki Ecelimle
  5 Yönden
  Es-Selâm es-Salât Sana "EL"indeki ELimle
  Senden Sana bu İNİLTİm HaYY, RûHumdaki Nûr-U MîMle

  Yâ Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem!  ---Es-salâtu ve’s-selâmu aleyke Yâ MuHaMMeDullah sallallâhu aleyhi ve sellem!

  Şeriat-ı GaRRânı, İ’tikad-İnancını, MuHaMMeDî Şuurunu İLMince İLM edemeyiş-BİLemeyiş ve DUYamayış ŞaŞkınlığımdan Mahcûbum!
  GEÇmişim için “MuHaMMeDî TEVBE de BİZ BİR-İZ” Şefaatına MUHTÂCım Yâ Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem!


  BEŞERİYYET-ABDullahlığında CEM’ OL-AN MuHaMMeDiyyetine İlmullah kadar çok ve geniş 3 MîM SALL niyâzımla!


  اللّٰهمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُولِكَ وَ نَبِيِّ الْأُمِّيِّ وَ عَلَى ﺁلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ

  "ALLAHUmme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin abdike ve nebiyyike ve Rasûlike ve Nebiyyi’l- ummiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve ehli beytihi!"

  MÂNÂSI:

  ALLAH'ım!
  SENin; KULun, NEBİ’n, Rasûlun ve UMMî-ANA NEBİ’n Efendimiz MUHAMMED salallâhu aleyhi ve sellem'e ve Efendimiz Muhammed salallâhu aleyhi ve sellem'in Aziz Âilesine ve O’na Sâhib çıkan ve Sâhib Çıktığı SAHÂBElerine ve Şerefli-Necib NESLi Ehl-i Beyt aleyhumu’s-selâm’a Salât u Selâm’ımızı Ulaştır!
  Teslîmiyyet SELLimizi ve İstikâmet SALLımızı BİZe Nasib ve bereketli kıl!


  GaRRa: Çok parlak şa’şaalı. Zâhir Bâtında El RaBB, El Ğaniyy, El Ğalib zuhuru..  ---Es salâtu ve’s-selâmu aleyke Yâ MaHMûDullah sallallâhu aleyhi ve sellem!

  Târikat-ı BaRR’ânı, Amellerini-Fiillerini, MuHaMMeDî NÛRunu EDEBince İRÂDE edemeyiş-BULamayış ve ANlayamayış TAŞkınlığımdan ÖZÜRümü Sunuyorum!

  ŞİMDİM-Şu ÂNım için “MuHaMMeDî RIZÂda BİZ BİR-İZ” Şefaatını Niyâza MECBURum Yâ Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem!


  VELÂYET-VELÎyyullahlığında CEM’ OL-AN MaHMûDiyyetine İlmullah kadar çok ve geniş 2 MîM SALL niyâzımla!


  اللّٰهمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُورُ الذَّاتْ سِرِّ سَارِيِّ الصِّفَاتُ فِي الْجَمِيعِ الأْسْمَأِ وَ لأَشْيَاءِ نُورُالْأَرْصِ وَ السَّمَوَاتِ

  "ALLAHUmme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin Nûru’z-ZÂT, SıRRı Sâriyu’s-SIFAT, fi’l-Cem’i’l- ESMÂu ve EŞYÂu Nûru’l Arz ve’s –Semâvât!"

  MÂNÂSI:
  ALLAH'ım!
  ZÂTullah Nûrundan İLK VAR OL-AN NûR-u MiM ki;
  SIFATullah, cümle ESMÂullah ve Yer ve Gökler gözüken ALLAHın Nûrunun Eşyâullah Mazharı, Masdarı, Menba’ı, Mecrâ’ı, Mansabı ve de Merci’i OL-AN,
  Efendimiz MUHAMMED salallâhu aleyhi ve sellem'e ve Efendimiz Muhammed salallâhu aleyhi ve sellem'in Aziz Âilesine Salât u Selâmımızı Ulaştır!
  Teslîmiyyet SELLimizi ve İstikâmet SALLımızı BİZe Nasib ve bereketli kıl!


  BaRRa: iyilik ve İhsan kaynağı.. Zâhir Bâtında El RaBB, El Berru , El Birru, El Bâriu celle celâluhu zuhurâtı..  ---Es salâtu ve’s-selâmu aleyke Yâ HaMîDullah sallallâhu aleyhi ve sellem!

  Mârifet-i SaRR’anı, Hulki’l-Azîm Ahlâkında, MuHaMMeDî SüRÛRunu İRFÂNınca İDRAK EDemeyiş-OLamayış ve UYamayış AŞKınlığımdan Perîşanım!

  GELECEĞim için “MuHaMMeDî DUÂda BİZ BİR-İZ” Şefaatını Niyaza ME’MURum Yâ Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem!


  NÜBÜVVET-EHLullahlığında CEM’ OL-AN HaMîDiyyetine İlmullah kadar çok ve geniş 1 MîM SALL niyazımla!
  “Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidinâ Muhammedin bi adedi kulli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîran kesîra.”

  MÂNÂSI:
  ALLAH'ım! Efendimiz MUHAMMED salallâhu aleyhi ve sellem'e ve Efendimiz Muhammed salallâhu aleyhi ve sellem'in âilesine;
  dert çekenlerin (devâ dileyen ve DUÂ eden çağırıcıların) ve devâ-çâre-dileklerinin tümü adedince salât u selâm et.
  O'na ve onlara çok çok (çokça) bereket ver ve selâmlar et!.
  Salât u Selâmımızı Ulaştır!
  Teslîmiyyet SELLimizi ve İstikâmet SALLımızı BİZe Nasib ve bereketli kıl!


  SaRRa: Sevindiren, sürûra sebeb olan. Zâhir Bâtında El RaBB, Es Samedu, El Subhânu celle celâluhu zuhûru.  ---Es salâtu ve’s-selâmu aleyke Yâ AHMeDullah sallallâhu aleyhi ve sellem!

  HAKÎKAT-ı HaRR’ânı, Kâbe kavseyn Ahvâlinde-Hâllerinde, MuHaMMeDî O-NÛRuna ERKÂNınca İŞTİRAK edemeyiş-YAŞAyamayış ve UYgulayamayış PİŞkinliğimden bîzârım!

  SON NEFESim için “MuHaMMeDî ŞEHÂDETte BİZ BİR-İZ” Şefaatını Niyaza MAHKÛMum Yâ Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem!


  RİSÂLET-RASÛLullahlığında CEM’ OL-AN AHMeDiyyetine İlmullah kadar çok ve geniş tek HAMD eden MîM SALL niyazımla!
  "Allahumme salli alâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin abdike ve nebiyyike ve Rasûlike ve'n nebiyyi’l-ummiyyi ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin ve ezvâcihi ummuhâti’l-mu’minîne ve zurriyetihi ve Ehl-i Beytihi ve sahbihi Kemâ salleyte alâ seyyidinâ İbrâhîme ve alâ âli seyyidinâ İbrâhîme fi’l-âlemîn İnneke Hamîdun Mecîd."

  MÂNÂSI:
  “ALLAH’ım!
  Kulun, Nebî’n, Rasûlun ve Nebîyyi’l-Ummî’n olan Efendimiz ve sâhibimiz Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem’e ve Efendimiz ve Sâhibimiz Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem’in âilesine ve mü’minlerin anneleri eşlerine ve zürriyetine ve ehl-i beytine ve sahâbelerine salât ve selâm eyle!
  Efendimiz İbrâhim aleyhi’s-selâm’a ve Efendimiz İbrâhim aleyhi’s-selâm’ın âilesine âlemler içinde salât ve selâm ettiğin gibi salât ve selâm eyle!
  Şüphesiz ki Sen Hamîdsin-Mecîdsin!”

  (bereketli kıl: meymenetli, uğurlu, hayırlı, faydalı, saâdetli, mutlu, kutlu, birr ehli, iyilikçi kıl!..)

  HaRRa: Harâretli. Kızgın. Çok sıcak. Yakıcı. En içten ihlâslı. Zâhir Bâtında El RaBB, El HaKKu celle celâluhu zuhûru.

  ---Es salâtu ve’s-selâmu aleyke Yâ HABÎBullah sallallâhu aleyhi ve sellem!

  Şe’enullahta SüNNetullahı SüNNet-i Rasûlullah’ın İçinde, Rızâ RAVZAnda, Kerem KEVSERinde, Yüce Yüreğinde AKL-ı SİLM sâhibi MuHaMMeDî KUL
  OLarak RaBBu’l-Âlemîn SÖZünü Rahmeten li’l-Âlemîn SESinden DUYup-UYamadım Susuzum, Uykusuzum, Huzursuzum!

  Her YER, Her ZAMAN ve Her HÂLde “İSLÂM’da BİZ BİR-İZ”Şefaatını Niyaza HAZIRım inşâe ALLAH Yâ Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem!

  HABÎBiyyet-HABÎBullahlığında CEM’ OL-AN Nûr-u MîM’ine İlmullah kadar çok ve geniş olarak “HaBBe” deki Zâhir Bâtın “Be” SıRRın Hakîkatınca SALL niyazımla!
  "Allahumme bârik alâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin abdike ve nebiyyike ve Rasûlike ve'n nebîyyi’l-ummiyyi ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin ve ezvâcihi ummihâti’l-mu’minîne ve zurriyetihi ve Ehl-i Beytihi ve sahbihi Kemâ bârekte alâ seyyidinâ İbrâhîm’e ve alâ seyyidinâ İbrâhîm’e fi’l-âlemîn İnneke Hamîdun Mecîd."

  MÂNÂSI:
  “ALLAH’ım!
  Kulun, Nebîn, Rasûlun ve Nebiyyi’l-Ummî’n olan Efendimiz ve Sâhibimiz Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem’e ve Efendimiz ve Sâhibimiz Muhammed salallâhu aleyhi ve sellem’in âilesine ve mü’minlerin anneleri eşlerine ve zürriyetine ve ehl-i beytine ve sahâbelerine;
  Efendimiz İbrâhim aleyhi’s-selâm’a ve Efendimiz İbrâhim aleyhi’s-selâm’ın âilesine âlemler içinde bereket ihsân eylediğin gibi bereket ihsân eyle!
  Şüphesiz ki Sen Hamîdsin-Mecîdsin”

  (bereketli kıl: meymenetli, uğurlu, hayırlı, faydalı, saadetli, mutlu, kutlu, birr ehli, iyilikçi kıl!..)  Bismillâhirrahmânirrahîm

  “Yâ Hayyu Yâ Kayyûm Yâ Ze'l-celâlî ve'l-ikrâm Yâ ALLÂHu bike tâhassentu ve bi abdike ve Rasûlike Seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin Sallallâhu Teâlâ aleyhi ve sellim istecertu Allâhumme innî eseluke Yâ RAHMÂNu Yâ RAHÎMu bi esmâike'l-izâmi ve melâiketike'l-kirâmi ve Rasûlike aleyhim efdalu's-salavâti ve etemmu's-selâmi Ente'l-mahnî bilemhati Ehl-i Bedrin ve lâ mâhatihim ve tenfahni bi nefâhatihim bi hakkihim aleyke Y RABB!”

  MÂNÂSI:
  Yâ Hayyu Yâ Kayyum!
  Yâ Ze'l-Celâli ve'l-İkrâm!
  Yâ ALLAH! Sana sığındım (siper edindim) ve Senin Kulun ve Rasûlun Seyyidimiz ve Efendimiz Muhammed Sallallâhu Teâlâ Aleyhi Ve selleme (teslim ve tâbi' olup) boyun eğdim!

  ALLAH'ım!
  Yâ Rahmân Yâ Rahîm Senden Azîm İsimlerin, Keremli Meleklerin ve Salâvâtların en fazîletlisi ve selâmların en tamı kendilerine olan Rasûlun ile (yüzü suyu hürmetine) istiyorum!
  (Ki) Beni imtihan eden (deneyici-sınayıcı) Sensin,
  Bedir Ehlini bir lemhada (göz açıp kapayıncaya kadarlık sürede) bir üfürüşle (merhâmetle hayat verişle) mahvolmaktan (silinip yok olup gitmekten) kurtardığın gibi;
  Onların Senin üzerindeki (hatırları) hakları hakkı için, onlara olan rahmet üfürüşünle (İMDAD edişinle) bana da üfür ve Hayat Ver! MEDED kıl Yâ RABBi’l- ÂLEMîn!
  Şefâat Et! MEDED kıl Yâ RaHMetenli’l- ÂLEMîn!


  MuHaMMeDî MuHABBETlerimle..
  Bu makalenin devamı ve orjinalı forumdadır MeDeD Ya Rasulullah started by kulihvani Check out original post: Click here

  Google Arama

  %u00D6zel Arama

  Kardeş Sitelerimiz

  Uzerine Tikla

  Muhammedinur Eng

  Uzerine Tikla

  Namaz Vakitleri