Regâib Kandilimiz mübârek olsun!  REGÂİB KANDİLİMİZ

  Mubârek Receb Ayının Regâib Gecesinde Tüm İslâm Âlemine,
  Muhammedî Nur, Şuûr Ve UYaNışlar getirsin İnşae ALLAH!.

  Rabbu'l-âlemin, Rahmetin Kaynağından kalblerimize ihsanlar yağdırsın!
  Maddî-mânevî birlik ve dirlik nasib etsin cümlemize İnşâe ALLAH!.

  Muhammedî BİRlik ve BİZliğimizde Giyâbî Dost DUAları edelim İnşâe ALLAH!.

  ---Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem: “ Şu beş gecede yapılan duâ geri çevrilmez. Regâib gecesi, Şa'banın 15. gecesi, Cum'a, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi.”
  (İbn-i Asâkir)

  BİZ BİR-İZ-de;

  Muhammedî Şuuru BİL-mede
  Muhammedî Nûru BUL-mada
  Muhammedî Sürurda OL-mada
  Muhammedî Onuru YAŞA-mada;

  Geçmişimiz İçin Muhammedî TEVBE BİZ-BİR-liğinde
  Geleceğimiz İçin Muhammedî DUÂ BİZ-BİR-liğinde
  Şu AN-ımız İçin Muhammedî RIZÂ BİZ-BİR-liğinde
  Son Nefesimiz İçin Muhammedî ŞEHÂDET BİZ-BİR-liğinde,

  Rağbetimiz OL-AN İlâhî Teveccühümüzün Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem de,
  ÇoK TeN-de TEK cAN CEM’liğimiz İÇ-in BİZ BİR-İZ SEVgi SELi DuÂlarımızı edelim İnşâe ALLAH!.

  ------Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem: “ Azîz ve Celîl olan ALLAH kıyâmet gününde şöyle buyuracak:”Benim celâlim için birbirini sevenler bugün neredeler? Benimkinden başka hiçbir gölgenin olmadığı bu günde onları gölgelendireyim!” buyurdu.
  (Ebû Hureyre ra’dan; Müslim, Birr, 37)

  Regâib : (Rağibe çoğulu) Çok istenilecek şeyler. Hediye, atiyye. Çok rağbet olunan şeyler. Bol bol ihsan etmek.

  Rağbet : (Rağbet) İstek, arzu. İyi sayılmak. Bir şeyi çok iştiyakla istemek. İhlasla dua etmek, teveccüh etmek.

  Regâib ise ilginçtir ki;…
  Re-Gâib…
  İçeride“”gâib” ki,
  Gâib, şu ANda da olduğu hâlde gözükmeyen demektir.
  Yitik, kayıp olmuş da aranan değildir..

  Kendi kimlik ve kişilik “BEN”imizden tutun da, her şeye muhit iken şahdamarımızdan yakîn Olan ve olduğu hâlde gözükmeyen RABB’imize kadar nice gayblarımıza Rızâlarımızı ulaştırıcı, Rızâ buldurucu vesîlemiz Regâib Gecemiz..

  Vahyî Rahmeten lil âlemin AYNamızdan yansıyan, Diri NAKLi hazır olduğu hâlde;
  BİLemeyen, BULamayan, OLamayan ve YAŞAyamayan AKLımızın, çok RAĞBET ettiği İlâhî Hediyeyi, Rasûlî Regâibi ve neticede Rızaullaha nâil oluşu yaşayalım bu gecemizde BİZ BİR-likte DUÂ-larımızla İn şâe ALLAH! …

  Nefsimizin Ana Yuvası “Sadr” larımızın Karanlık Labirentleri,
  Bu gece şerh-şarh olur da biz de Muhammedî İZ-i izleyerek RABBımıza derhal RAĞBET edenlerden oluruz BU GECE-mizde İn şâe ALLAH!. …

  Şerh açıklamalardır.
  Îzahlardır risâleler de böyledir, şerhlerdir bunlar hep.
  Sohbetler de sözlerin şerhleridir.
  Zevkler sohbetlerin şerhleridir.
  Hazlar da zevklerin öyledir Tasavvufta.
  Aslında geri de dönersiniz.
  Hazz, HAKK’tan gelir kimse bilemez.
  Bunu Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şerh eder, zevk eder.
  Onu Ehl-i Beyt Aleyhi's-selâm ve ALLAH Dosdları şerh eder, sohbete dökerler.
  Onlarda işte bize söz olarak aktarırlar.
  Bizde anladığımızı anlarız gibi geri de döNebiliriz.
  Ama aynı şeyler.
  Zâten her şey AYNı ŞEYdir.
  İki şey yoktur ki. İşte bu şerh.
  Açmadık mı genişletmedik mi?
  Şerh etmedik mi?

  أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ
  --- “E lem neşrah leke sadrek(sadreke).: Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?”
  (İnşirah 94/1)

  Elem, E, mi soru işâreti. Lem değil mi? Olmadı mı? Yapmadık mı?
  Neşrah, Ne Biz demektir.
  Türkçedeki zamir gibidir yâni zamirdir.
  Şeraha'dır fiilin aslı.
  Elem Neşrah Biz şerh etmedik mi leke, senin için.
  Sadrake, senin sadrını.
  Nedir sadr?
  Beden, nedir beden?
  Beden bir tüm ki içerisinde Sadr (Nefs), Kalbi ve Rûhu tutar, KAB-dır..
  Ve bu dördüyle imtihan olur insan Beden-Nefs-Kalb-Ruh..
  “ İlâhe İllâ ALLAH!” demek zorundadırlar.

  Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem Efendimizin SADR Şerhi, biliyorsunuz ki, şerh oluşu mi’rac sırasındadır.

  ---Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem Efendimiz: “ Yeşil elbiseli iki kimse gördüm. Birinin elinde gümüşten bir ibrik diğerinde zümrütten bir leğen vardı. Beni alıp bir dağ başına götürdüler. Biri sırtım üzerine yatırdı. Göğsümü göbeğime kadar yardı. Hiç acı ve elem duymadım. Elini sokup ne varsa çıkardılar. O beyaz şey ile yıkayıp yerine koydular. Biri diğerine; " Kalk ben de hizmetimi yerine getireyim " dedi ve elini sokup yüreğimi çıkardı. İki parça etti ve içinden bir şey çıkarıp attı ve; " Senin vücûdunda şeytanın nasîbi bu idi. Çıkarıp attık. Ey Allahu teâlânın sevgilisi! Seni vesveseden ve şeytanın hîlesinden emîn ettik " dedi. Sonra yüreğimi kendi yanlarında olan latîf (hoş) ve yumuşak bir şey ile doldurdular. Nûrdan bir mühür ile mühürlediler.””
  (Hadîs-i şerîf-Meâric-ün-Nübüvve)

  ---Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem Efendimiz: “Ben Kâbe'nin yanında uyur uyanık bir hâlde iken, iki kişi; içinde zemzem suyu bulunan bir tasla bana geldiler. Sadrım şerh edildi. Zemzem suyu ile yıkandı. Sonra yerine kondu. İlim, hikmet ve mârifet ile dolduruldu. Sonra burak getirildi. Onun üzerine binerek, Cebrâille berâber (mi'râca) gittim.””
  (Hadîs-i şerîf-Buhârî)


  أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ

  ---“E lem neşrah leke sadrek(sadreke): Biz, senin göğsünü yarıp genişletmedik mi?””
  (İnşirâh 94 /1)

  “Elem neşrah leke sadrek” teyiz.
  “Elem neşrah sadrak” hârika bir şeydir.
  İslah olmamış bir Sadr nasıl İflah olmuş bir kalb olacak.
  Nasıl DUYulacak ki Rasûlullah SALLallâhu aleyhi ve sellem, ALLAH’a UYulacak.

  وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ

  ---“Ve veda'nâ anke vizrak(vizrake).: Senden yükünü indirmedik mi?”
  (İnşirah 94/2)

  “Ve veda'n┠Zâyi etmedik mi?
  Yâni ayniyetini zâyi etmedik mi?.
  Yâni senin ayniyetini sana yük getiren o var ya “AYN”.
  “BEN” deyip duruyordun ya onu.
  SALL etsen nereye taşıyacaksın ALLAHu Zu'l-Celâl'e ben kendim içim söylüyorum semer mi götüreceğim.
  Hayır hayır!.
  O YÜK-ten yâni onu indirmedik mi anlamında “dayk”.
  Burdaki dayk, aşağılatmak, indirmek, kıymetini değerini gözde büyüklüğünü indirmek anlamında demek istiyorum.
  “Ve veda'nâ”, biz indirmedik mi.
  “Anke””bakın yine senin üzerinden “vızrak”, vızrını.
  Neydi vızr?
  Vızr, Rubûbiyet Sırlarının kendine sâhib çıkışıdır, insan yapar bunu.
  Var ya “ben sana şunu yaparım”.
  Var ya “ben bunu yaparım!..”
  “Hadi yarım nefes al!” desen de alamayıverse gitti!.
  Bu bu ciddi bir yüktür bu.
  Bu bu insanların hepisi bundan mecburuz ayrıca.
  Bizi böyle yapmasaydı imtihan edemezdi zâten.
  Onun için böyle güzel yapmıştır ALLAHu Zu'l-Celâl.
  Bu vızr, günah mıdır, vebal mıdır, ayıp mıdır, yasak mıdır bunların hepsi vızrdir.

  الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ

  ---Ellezî enkada zahrek(zahreke).: O senin sırtını ezen yükü.”
  (İnşirah 94/3)

  “”Ellezî”, o ki, o yük ki, “enkada” seni enkaz hâline getiriyordu.
  “”Zahrek”, sırtını, zahrını. Bu zahrı tanıyoruz değil mi biz?
  Tanımaz mıyız “enkaz” hâline getiriyorduk bedenini bedenini.”
  Şeytana uşaklık yapıyorduk.
  Hizbu’ş- şeytanlık yapıyordun, senin dünyâ da âhirette ve dîninde!.
  “Enkada zahrak” işte bu ıslah olmamış akıldır ki iflah olabile nakli bula!. “
  “Ellezî enkada zahrak”, düpe düz zâhir oradaki kelimeye dikkat edin.
  Senin zahrini-zâhirini böyle duman eden, bâtınınla buluşturmayan pası, pas gibi olan şeyi, ölüyü diriltmedik mi?.
  Ölü dirilince sen bağlantıyı kurdun ya aradaki ölü parça dirildi ya gibi!. “
  “Ellezî enkada zahrak”, zahrak sırt demektir, arka demektir doğrudur bir şey dediğimiz yok.
  Sırtında yükü taşıdığı için insan sırf sırt denmiştir.
  Yoksa sırt o değildir şimdi.
  Sırtta densin arka densin olsun bakalım.
  Yâni sırtımla yükü taşıdığım için, indirmedik mi senin yükünü.
  Çünkü her AKILa anlatılmıştır bu.
  Hani bir hamalın sırtında yük var ya onun gibi anlatılıyor.
  Olur, haklısın ama bu taraftan da diyorsun ki: “Halim Can bu var ya aynen bizim zâhir âlemimizi bizim üzerindeki onu ezen tonlarca ağırlığındaki AKIL gibidir.
  Bu aklı adam ediverdiğimiz anda akıl hava gibi bizi yutar da bizim işimize yarar artık.
  Dağ gibi bizi ezmez anlamında gözüküyor gibi.
  “Ellezî enkada zahrak

  Bunları biz nerde görüyoruz Duhâ da tam net olarak.
  “Ve le sevfe yu’tîke rabbuke fe terd└
  Kesinlikle sen ALLAH'ın vereceği ile sana itaat edeceklere râzı olacaksın. Râzı olduğu zaman ne olur?.

  وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى

  ---“Ve le'l-âhıretu hayrun leke mine'l-ûlâ. :Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan (ahiret dünyadan) daha hayırlıdır.””
  (Duhâ 93/4)

  Evet bakınız ALLAHu Zu'l-Celâl ne kadar açık buyuruyor: “Gerçekten âhiret senin için başlangıçtan hayırlıdır.” Neden?
  Çünkü “E lem neşrah leke sadrak””
  Evvelde olur ve Âhiri hazlırlamak içindir.
  Doğrudur .
  Hakîkaten bunun çok çeşitli sebeplerinden bir tânesi de budur.

  وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى

  ---“Ve le sevfe yu’'tîke rabbuke fe terdâ. :Elbette RABBin sana verecek, böylece sen hoşnut kalacaksın.””
  (Duhâ 93/5)

  “Ve le sevfe yu’tîke rabbuke fe terdâ”''
  Kesinlikle sen ALLAH'ın vereceği ile sana itaat edeceklere râzı olacaksın. Râzı olduğu zaman ne olur?.

  --- “Yâ eyyetuhen nefsu'l-mutmainneh. İrciî ilâ rabbiki râdıyeten mardıyyeh. Fedhulî fî ibâdî Vedhulî cennetî:Ey o RABBına muti' olan nefs-i mutmeinne! Sen dön o RABBına hem râdıye olarak hem merdıyye de. Gir kullarım içine. Gir Cennetime”” (Fecr 89/27-30)

  Ve bütün bunlar tüm sıkıntılardan kurtuluşla olur…

  وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

  ---“Ve refa'’nâ leke zikrak(zikrake): Senin şânını yüceltmedik mi?””
  (İnşirah 94/4)

  ''Ve refa’nâ'' yüceltmedik mi. Leke bakın hep leke-lere dikkat edin!
  Tümünde “yalnız Senin için, sana, senden, seni” böyle doğrudan doğruya.
  Zikrake senin zikrini yüceltmedik mi?.
  Zikrullah ve Zikru Rasûlullah.

  ALLAH ve Rasûlaha Teslim olunuz.
  ALLAH ve Rasûlune Îman ediniz.
  ALLAH ve Rasûlune Tâbi olunuz ve
  ALLAH ve Rasûlune İtaat ediniz.

  “Ve refa’nâ leke zikrak”,
  Bizim nereden çıkacağımızı görüyor musunuz merdiveni.

  فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

  ---“Fe inne maa'l-usri yusra(yusren): Demek ki zorlukla berâber bir kolaylık var””
  (İnşirah 94/5)

  Gerçekten demek ki zorlukla berâber bir kolaylık var. Bir usr var.

  إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

  ---“İnne maa'l-usri yusrâ(yusren): Evet o zorlukla berâber bir kolaylık var””
  (İnşirah 94/6)

  ''Yusran'', ''usri yusra'' evet.
  Burda çok güzel bir incelik vardır Arapça'dan dolayı gelen.
  Zorlukla berâber kolaylık kesin vardır.
  Gerçekten güçlükle berâber bir kolaylık muhakkak vardır güzel.
  O zaman iki tâne kolaylık iki tâne zorluk mu vardır diye insanın aklına geliyor. Ama öyle değildir.
  Bu Arapça'nın yazım tarzından, oluşumdan dolayıdır.
  Bir zorlukla iki kolaylık vardır.
  Zâhir ve Bâtın arasında bir zorluk iki kolaylık getirir.
  Geçmişe ve geleceğe kolaylık getirir. Sizin bir andaki TEVHİDiniz. Geçmişini bağışlar gelecekte ücret öder.
  Bu Arapça'nın muazzam bir dil oluşundan böyledir.
  Usr, bu âyetlerdeki usr kelimesi her iki kelime de Elif Lâm’lı olarak geçiyor. El-Usr olarak geçmiştir.
  Halbuki burada belirtilen şey yusr kelimesi tek. Harf-i tarif tenvinli olduğu için kolaylık iki tâne zorluk bir tânedir.

  فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

  ---“Fe izâ ferağte fensab.:O halde boşaldın mı yine kalk yorul””
  (İnşirah 94/7)

  Fâriğ: İşini bitirmiş, boş kalmış, alâkasını kesmiş, rahat, vazgeçmiş, çekilmiş.

  Mansab: Mansıb, merci, Merkez. Kaynak. Baş vurulacak yer. Mürâcaat edilecek yer. Dönülecek yer. Sığınılacak yer. * Söylenen sözün kendine fayda verdiği kimse.

  ''Fe izâ ferağa'', fâri de.
  Fâri’ boşalmaktır. Vaz geçmektir. Boşalmaktır.
  Havaya üfürülen nefes gibidir.
  “Fe izâ ferağte fensab
  Fe izâ Eğer öyle boşalıverirsen ferağte fensab hemen nasbet bir yere mansab-neseb gibi.
  Bir yere bağlan. Bir baba bul kendine, bir ana bul gibi yâni bağlan kendine neseb. Nasb et, bi yorul diye.
  Ensab çünkü yorulmak demek ama yeniden çalış anlamını almıştır olunabilir .
  Ama sen şu içindekini çıkar şişeni boşalt.
  Güzel bir çalkala da ondan sonra da bunun içerine bir su, bal, süt, şarab bir şey doldur anlamında olduğu gözükmektedir.

  وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ

  ---“Ve ilâ rabbike ferğab.:
  Ve ancak RABBına rağbet et, hep ona doğrul””
  (İnşirah 94/8)

  Ve RABBine RAĞBEt et!.
  Rabbike ferğab; burdaki reğabe köküne bakın.
  O reğabenin yukarda da ferağtaki aynı rağe gâlibiyet onların görülebiliyor onu demek istiyorum.
  Ferğabta ta yine başında fe vardır.
  Ferağe ile bir be gelmiştir onu demek istiyorum.
  Ordaki boşluk be'sini bulduğu anda rağbete döner o.
  Ve ilâ rabbike ferğab, İşte o nefis boşluğunu aldığın anda araya be'yi attığında “men arefe nefsehu fakat arefe Rabbehu” oluverir demek istiyorum.
  Ferağa ile ferğabın arasında sondan gelen -be- gelmiştir.
  Ben bunu yapmam gerekir gibi rağbetini, gerçek bağını, yönelişini, arzunu, isteğini bütün daha doğrusu nefis, kalb ve ruh.

  Beden nefis kalb ve ruh seviyelemeni, Göz,Gez, Arpacık, Hedef seviyesini buldu RABB’ine karşı.
  “Ateş!” dediğinde RABB-ini BİLeceksin, BULacaksın, OLacaksın ve YAŞAyacaksın gibi.

  Rağben kökü, râğib rağbetmek.
  Dünyan, dînin ve ahîretinde, muzaffer olabilmek için başırılı olabilmek için RABB’ına karşı BİZ BİR BİLEliği kurmaktır "be".
  "Be" aslında sırâtı mustakîmdir.
  Aslında eliftir yatmış bir elif.
  Bunun be de güzeldir.
  Yâni bunun yuvarlanışı Nûr-u Mim gibi noktası da güzeldir onun için buyuruyor Ali Keremullâhi veche Efendimiz:

  “İlim bir nokta idi câhiller çoğalttı.”
  “Aslında biz bir noktaydı ilim”
  buyuruyor.

  Bütün Kur’ân-ı Kerim Fâtiha'ya, Fâtiha besmele'ye, besmele -be- ye gelse.
  -Be- aslında eliftir kalksa ortadan nokta kalsa o da benim.
  Edeb bakımından söylüyor bunları. Çok hârikadır.

  İdrak etmemizi nasib buyacağı REGÂİB RÜŞDümüde;

  Selat u Selâm Rasûlullah SALLallâhu aleyhi ve sellem Efendimize olsun. Onu duyup ve uyanlara olsun.
  Bütün geçmişlerimize olsun, büyüklerimize olsun.
  ALLAHu Zu'l-Celâl bizi hakta ve hayırda kullansın.
  Sıhhatlerimizi, ömürlerimizi, hayatlarımızı İnşâe ALLAH.

  Şeriat-ı Garrâyı BİLmek, BULmak, OLmak ve YAŞAmakta Hasbî Hizmetçiler kılsın!.

  Bizi dâima Rasûlullah SALLallâhu aleyhi ve sellem Efendimizin huzûrunda hazırında HaBîBî Hizmetçi olarak bulundursun!.

  Bizi yanlışlardan, kötülüklerden, eğrilik çirkinliklerden şeytan ve şeytanlaşmışların şerlerinden, kötülüklerinden korusun!.
  “Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billâhi'l-aliyyi'l-azîm”
  SıRRına Erdirsin!.

  ALLAHu Zu'l-celâl bütün güzellikleri özellikleriyle berâber yaşamak nasîb etsin hepimize İn şâe ALLAH!.
  Rasûlullah SALLallâhu aleyhi ve sellem Efendimizin Muhteşem Muhammedî Gayretini BİLmeyi hepimize nasîb edip versin.
  Ve bunu Şeriat-ı Garrâ'yı bilmekte kullanalım İn şâe ALLAH!..


  ALLAHu Zu'l-Celâl Rasûlullah SALLallâhu aleyhi ve sellem Efendimizin Muhammedî Merhâmetini BULmamızı, Ehl-i Beyt Aleyhi's-selâmın edebiyle bulmamızı nasîb etsin ki bunu Târikatı Muhammedî Aleyhi's-selâmda kullanabilelim İn şâe ALLAH!..

  ALLAHu Zu'l-Celâl Rasûlullah SALLallâhu aleyhi ve sellem Efendimizin Muhammedî Muhabbetinde OL-mayı nasib etsin İn şâe ALLAH!.
  Ki bunu Mârifeti Rasûlullah Aleyhi's-selâmda yaşayabilelim yâni olabilelim bütün bunları Hakîkatı Muhammediye Aleyhi's-selâmı yaşamayı bize nasîb etsin İn şâe ALLAH!..


  Hakîkatı Rasûlullah SALLallâhu aleyhi ve sellem Efendimizin Geliş Biliş Buluş, Oluş, Yaşayış HAKÎKAT-ı neyse biz bunu YAŞA-yalım ki Hakîkatı Muhammedî Aleyhi's-selâtı ve's-selâmın mazharı olalım ve Şehâdetine iştirak edelim İn şâe ALLAH!..

  Rasûlullah SALLallâhu aleyhi ve sellem;
  Bu âlemde Abdullah Aleyhi's-selâm olarak Rahmetenli'l-Âlemin iken,
  Abdullah Aleyhi's-selâm olarak yaşarken son nefesinde hangi şehâdeti buyurduysa biz de o şehâdetiyle birlikte her AN olalım İn şâe ALLAH!..

  Arzumuz, duâmız Her Zaman Her Yer ve Her Halde dâima bu olsun İn şâe ALLAH!.
  ALLAHın izni ve inâyetiyle biz dâima,
  Rasûlullah SALLallâhu aleyhi ve sellem Efendimizin özellik ve güzelilklerinde BİZ-BİR-İZ OL-alım İn şâe ALLAH!.

  Yüce RABBımız ALLAH celle celâluhu,
  Bu gece BİZe; Halis, Muhlis, Sâdık ve âdil Muhammedî EDEB-e girmeyi nasîb etsin İn şâe ALLAH!.

  Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellemin BİZe sâhib çıkmasını ve BİZim de “O”na sâhib çıkıp bu çağımızda Sahâbeleri olmamızı nâsib buyursun İn şâe ALLAH!.

  Maddî-manevî göğüslerimizi şarh etsin!
  Şehâdetullaha uygun hâle getirsin!
  Genişletsin ve Habibî Huzûra erdirsin!
  Ki HAKK’ı Hazır bulalım ve Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem'in şânıyla şereflenelim pâk yüreğinde İn şâe ALLAH!.

  Zor yolda, taşkınlık ve şaşkınlık içinde bocalayan Akıllarımıza, İlâhî ve Muhammedî Nakil kolaylığı Nûr-u MiM’i yetiştirsin İn şâe ALLAH!.

  Yüce RABBımız ALLAH celle celâluhu,
  Şu An içlerimizdeki karışıklığı boşaltıp (farig) Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellemle,
  Ve dolayısıyla Kendi Zât-i Âlisine MANSABlanmayı nasib ve müyesser eylesin İn şâe ALLAH!.

  Ve tıpkı BİZe, Öz Örnek Aziz Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’inki gibi sâdece ve sâdece RABBİMİZE RAĞBET etmeyi bu hususlarda kendisinden Râzı Olmayı ve BİZDEN DE RÂZI OLMASINI ihsan etsin İn şâe ALLAH!.
  Dost GÂİBÎ DUÂ-larımız BİZ-de BİR olsun İn şâe ALLAH!.

  MuhaMMedî MuhaBBetlerimle Es SelâM!


  ''Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedîn abdike (Muhammedîyyeti) ve nebîyyike (Mahmudîyyeti) ve Resûlike (Ahmedîyyeti) ve Nebîyyûl-ümmîyyi (Habibîyyeti) ve alâ âlihi ves-sahbihi ve Ehl-i Beytihi...''

  Âmin!
  Yâ Latîf!
  Yâ Kerîm!
  Yâ Rahîm!
  Yâ Vedûd!
  Yâ Fettâh
  Yâ Gaffâr
  Yâ Settâr

  ALLAH celle celâluhu!
  Âmin! Âmin! Âmin! Âmin!


  Bu makalenin devamı ve orjinalı forumdadır Regâib Kandilimiz mübârek olsun! started by kulihvani Check out original post: Click here

  Google Arama

  %u00D6zel Arama

  Kardeş Sitelerimiz

  Uzerine Tikla

  Muhammedinur Eng

  Uzerine Tikla

  Namaz Vakitleri