Aşk namazı

  http://www.muhammedinur.com/forum/vi...p=86481#p86481

  *** ''“AŞK NAMAZı” , AKIL ABDESTiyle KILınır!.. ''  HaYY dost.
  DEmişsin ki..
  DEmişim ki...  “AŞK NAMAZı”


  “Ah!”ı Alev Aşkperestin
  MuhaBBet Elinden Mestin
  Göz Yaşıyla AŞK Abdestin

  ALan KILsın AŞK Namazın!..  RABB-Rasûl Rıza RâZını
  Niyaza KıBLe NaZını
  SeyrÂNda SîNe SaZını

  ÇALan KILsın AŞK Namazın!..  DÜŞenler Kara SEVdâya
  ULaŞır Kâdir MeVLâ-ya
  DAMLa da Deli DER-Yâ-ya

  DALan KILsın AŞK Namazın!..  Şehâdet Şartsız ŞARTına
  Sonradan Kopar Fırtına
  Tek AYak Sırat Sırtına

  KALan KILsın AŞK Namazın!..  MecNûN MuhaBBet Leylâ-ya
  DÜŞünce Kara SEVdâ-ya
  Bir Damla cANın Deryâ-ya

  SALan KILsın AŞK Namazın!..  “CeNNet CeheNNeM GEL!” ine
  İKİ-sin İ K İ EL -ine
  İLLİYYİ-nden ESFEL-ine

  GELen KILsın AŞK Namazın!..  BUZluk zİNCİRlerin YOLup
  ERİyip KEVSERe DOLup
  Cenâzesine İmaM OLup

  KILan KILsın AŞK Namazın!..  Hakku’l HAKK-ın ONURUnu
  YERde GÖKteki NÛRUnu
  MuhaMMedî ŞUÛRUnu

  BİLen KILsın AŞK Namazın!..  Edeb İrfan İlim Edip
  Ham AKLını Silim Edip
  “DİL”in Dilim-Dilim Edip

  DİLen KILsın AŞK Namazın!..  ReSûL SeSi RABB SöZünü
  GöNüL GÂRI gİZ GÖZÜnü
  gÖZün YAŞIyla ÖZ-ünü

  SİLen KILsın AŞK Namazın!..  AŞK Âlemin ALİ PîRi
  EL ELe El HaYY-da DiRi
  KûN KervÂNın Kul Kıtmiri

  OLan KILsın AŞK Namazın!..  EL VERip MeydÂN ERi-ne
  RESÛLULLAH SefERine
  DaMLa DaMLa KEVSER-ine

  DOLan KILsın AŞK Namazın!..  Kaçsan KoVan KoVsan KAÇan
  ASL-ının KOKUsun SAÇan
  NÂR İÇİnde ÇiÇek Açan

  SOLan KILsın AŞK Namazın!..  TemİZle KALB TeKKesini
  Medine-si MeKKe-sini
  NeFSin Hevâ ZiKKesini

  YOLan KILsın AŞK Namazın!..  SıRR-ı Sıfıra SERilen
  Tohumdan Tohum DERilen
  ÖL-meden ÖL-üp DİRİlen

  ÖLen KILsın AŞK Namazın!..  “Bil-Bul-OL Yaşa!”n Uyutma!
  UYAN!. UYkun Taşa TUTma
  ELEST SÖZÜNÜ UNUTma!

  BULan KILsın AŞK Namazın!..  İSİM cİSİM CeM’de cANız
  cAN İÇindeyiz cÂNÂNız
  İhvÂNi "Hâl PeriŞANız!"

  GÜLen KILsın AŞK Namazın!..


  31.08.11 18:47
  ankra-real.. 2.rmznbayrm..  nOt:
  Benim çocukluğumda köyümüzde Çolak Rasim Amca vardı.
  Sol kolu doğuştan çolak ve ağzına değecek gibiydi.
  Sol kolunu hiç kullanamamıştır.

  Eşsiz, hârika, basit, doğal ve derunî bir Kadîrî Dervişi idi.
  "Aşk Namazı" tâbirini ilk defa ondan duydum ve unutmadım.
  Cuma Gecesi Köy Câmimizde Halaka-i zikir kurulduğu geceler onu seyretmek için can atardım.
  Rıza Rüzgarında sallanan söğüt ağaçları gibi ritmik raksla başı havada bir yarım yay çizerdi.
  Yüzü nurla dolardı ve bana, sanki göklerde zikrediyor hissini verirdi.
  Bazen halakadan çıkar ortadaki Muhabbet Meydanında her yöne; zikir zevki, fikir hazzı ve aşk ışığı saçardı...
  Bitkin düşüp mecâlsiz kalıncaya kadar zikreder, sonra çöker ve sessizce ağlardı.
  Çok fakîr ve çok çocuklu birisiydi. Köyün sığırtmacı idi...
  Sabah erken köyün tüm sığırlarını toplar, otlatır ve akşama getirirdi.
  Her sabah erkence köy câmisinin üstüne çıkıp olanca gücüyle: “Hooo!” diye bağırırdı ki herkes sığırını salsın.
  Bu ilânâtın sonu daima şöyle biterdi:

  “Hoo! Hoo! ÖLüm Var! Mîzân var! Terazi var! Unutmayın! Uyumayın!” derdi. İşte mesele bu idi...

  Yıllar öncesiydi ve çile Çöllerindeydim.
  Rüyâ gibi bir yakaza içinde bir ANda Medine’de buldum kendimi.
  Bir mescid içindeydik ben abdsetli ve ayaktaydım.
  Saflar tam dolu ve herkes oturmaktaydı.
  Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem mihrabda ve oturmaktaydı.
  Sesizlik tamdı ve bir ses çınladı:
  “AŞK NAMAZı kılıncak!” diye.
  Sol yanımda rahmetli Çolak Rasim BaBaydı
  “AŞK NAMAZı”Müezzinimiz.
  7 defa tekrarladı ancak ben dahil 7 kişi ayakta ve olduğumuz yerden namaza-kıyama kalktık.
  Özünü anlamasam da hayretler içinde kalmıştım..
  Evet onun Ruhî HiMMetinden duymuştum ilk kez
  “AŞK NAMAZı” tâbirini bendeniz.

  O güzelim insanları, dost dervişleri ve mütevâzi MuhaMMedîleri çok,ama çok özlüyorum...
  Rahmetler diliyorum RABB’ımızdan onlara!..
  ''Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedîn abdike (Muhammedîyyeti) ve nebîyyike (Mahmudîyyeti) ve Resûlike (Ahmedîyyeti) ve Nebîyyûl-ümmîyyi (Habibîyyeti) ve alâ âlihi ves-sahbihi ve Ehl-i Beytihi...''


  Bu makalenin devamı ve orjinalı forumdadır Aşk namazı started by nur-ye Check out original post: Click here

  Google Arama

  %u00D6zel Arama

  Kardeş Sitelerimiz

  Uzerine Tikla

  Muhammedinur Eng

  Uzerine Tikla

  Namaz Vakitleri